VIII. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ

T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu oluşturan dört kurumdan biri olan Atatürk Araştırma Merkezince; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ortamdan başlayarak günümüze kadar olan süreçte Türkiye Cumhuriyeti tarihine kapsamlı bir şekilde ışık tutarak, kültürden siyasete, ekonomiden toplum yapısına kadar tarihin farklı alanlarında bilimsel değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak ve Cumhuriyetin kuruluş ve gelişme sürecindeki olayların bugüne olan etkilerini ve geleceği şekillendirmedeki rollerini inceleyerek analiz etmek ve ortaya konulan yeni bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılacağı bilimsel bir platform gerçekleştirerek uluslararası bilim insanları ve yakın dönem tarihçileri arasındaki mesleki iş birliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla, her dört yılda bir olmak üzere Uluslararası Atatürk Kongresi düzenlenmektedir.

Bu çerçevede VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi, Merkezimiz ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü iş birliğinde 13-16 Ekim 2015 tarihlerinde Azerbaycan (Gence)’da düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız