Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21.06.2012 tarih ve 28330 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelik metni için tıklayınız.