Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı kadrosu, atama süreci ile ilgili duyuru

 

664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddeleri Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir.
İptal edilen maddelerden Yüksek Kurum Uzmanlığına ilişkin olan (25. maddenin 2.,3., ve 4. fıkraları) ve sınavlarda başarılı olarak atanmaya hak kazanan Uzman Yardımcılarının durumları ile ilgili olarak iptal kararı incelendiğinde;
İptal hükmünün, kararın resmi gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği,
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 66. maddesinin ikinci fıkrası ile iptal kararlarının geriye yürümeyeceği görülecektir.
Bu kapsamda;
Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrosu için yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olarak atama belgelerini belirtilen süre içerisinde Kurumumuza teslim eden/teslim edecek olan kişiler için atama süreci belirtilen takvim dahilinde devam etmekte olup belgelerinde herhangi bir eksiklik bulunmayan ya da atanmaya engel bir durumu olmayanların atamaları yapılarak atama kararları ilgililere tebligat yoluyla gönderilecektir.