Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı Sözlü Sınav Tarihinde değişiklik yapılmıştır

 

Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumlarda istihdam edilecek olan 70 adet Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrosu için yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sözlü sınav tarihlerini gösterir liste internet sitemizde daha önce yayımlanmıştı.

 

Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı Komisyonu üyelerinin önceden öngörülemeyen programları nedeniyle 14/12/2012 tarihinde yapılacağı ilan edilen sözlü sınav 18/12/2012 tarihinde yapılacaktır. Diğer adaylar için, ilan edilen sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

İlgililere, ilanen duyurulur.