Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Yeni Bir Kaynak Eser: Danişmendname

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati DEMİR tarafından hazırlanan Danişmendname adlı dört ciltlik eser, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı.

Anadolu’da yazılan Türkçe eserlerin en eski örneklerinden sayılan Danişmendname, Oğuz ve Eski Türkiye Türkçesinin ilk yazılı eserlerindendir. Eser, Danişmendli Türkmenlerin dolayısıyla Selçuklu Türklerinin, Türkiye’yi vatan yaparken öncesinde Türkiye’ye yerleşen Türk boyları ve diğer kavimlerle olan mücadelelerini anlatmaktadır. Ayrıca, Orta Anadolu ve Kuzey Anadolu’nun 11. yüzyıldaki durumu konusunda bilgi vermesi ve Dede Korkut Hikâyeleri’nin coğrafyasının hemen yanında yazılması bakımından da önem taşımaktadır.

Danişmendname; Anadolu’da teşekkül etmiş Battalname ile Saltıkname’nin arasında yer alması, Anadolu Türk destanları zincirinin ikinci ve en önemli halkasını oluşturması, Türkiye’nin Türklere ait olduğunu gösteren bir tapu senedi olması bakımından da dikkat çekicidir.

Danişmendname’nin birinci cildinde, Danişmendname hakkında bilgiler bulunmaktadır. Sonrasında ise Danişmendname’nin Latin asıllı Türk alfabesine aktarılışı yani transkripsiyonlu (çeviri yazılı) metni yer almaktadır. İkinci cilt, eserin Türkiye Türkçesine aktarılmış biçimi Danişmend Gazi Destanı’ndan oluşmaktadır. Üçüncü cilt ise, dil özelliklerini ve söz varlığını içermektedir. Okuyucularımız, eserin tıpkıbasımından meydana gelen ve Muallim Cevdet Nüshası esas alınarak hazırlanan yazma nüshasına (IV. cilt) e-kitap olarak ulaşabilirler.,

Yayınımızı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının kitap satış bürolarından ve sanal mağaza adresinden (https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/) temin edebilirsiniz.