Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Kültür ve Sanat Dünyamıza Armağan:

Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, vefatının 20’nci yılında müzisyen, ud icracısı, yazar ve bestekâr Cinuçen Tanrıkorur’un aziz hatırasına bu büyük sanatkârımızın sanatının daha iyi anlaşılabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himaye ve teşvikleri ile Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı adıyla yayımlanan, 7 ayrı ciltten oluşan eser, ayrıca Türkçe ve İngilizce sunumuyla dünya müzik ve kültür tarihi için de büyük önem arz etmektedir.

Külliyatın birinci cildi “Biyografi, 505 Eserin Döküm ve Fihristleri” başlığıyla sunulmaktadır. Birinci cilt, bestecinin 1952- 1999 yılları arasında bestelediği 505 eserini kapsamaktadır. Cinuçen Tanrıkorur 50 yıla yakın bestecilik hayatında bütün bestelerinin notalarını beste tarihi, yeri ve numarasını bildirerek kendisi yazmış, bir kısmını da öğrencisine yazdırarak bestelerinin tamamını tespit etmiştir. Esere eklenen fihrist, tablo ve grafikler ile külliyat içeriği zenginleştirilerek icracılar ve araştırmacılar için çalışma, bir başvuru ve kaynak eser niteliği kazanmıştır. Külliyat bu özellikleri ile Türk müziği kaynakları içerisinde bir ilktir.

Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı ikinci cildi “Dini Eserler” başlığını taşımaktadır. Külliyatın ikinci cildinde 77 dini eser ele alınmıştır. 4 Mevlevi ayini, 4 niyaz ilahisi, 2 na’at, 1 durak, 5 münacat, 2 mersiye, 2 nefes, 1 tevhid, 1 niyaz, 5 tevşih, 32 ilahi ve 1 şuğul olmak üzere 12 ayrı geleneksel formda 60 eser mevcuttur.

Tanrıkorur’un “Sözlü Eserleri” külliyatın üçüncü, dördüncü ve beşinci ciltlerinde toplanmıştır. Üçüncü cildi, “Sözlü Eserler: Acem-Hüseyni Makamları”, dördüncü cildi, “Sözlü Eserler: Hüzzam-Nişaburek Makamları”, beşinci cildi, “Sözlü Eserler: Rast- Zavîlaşîran Makamları” başlıklarını taşımaktadır. Acem makamından Zavîlaşîran makamına kadar sırasıyla kâr, kâr-ı nâtık, beste, ağırsemâî ve yürüksemâî gibi geleneksel formlar, müteakiben şarkı, fantezi ve türküler sıralanmıştır. Tam bir takım oluşturan sekiz ayrı klasik fasıl, bestecinin sıralamasında olduğu gibi peşrev ve sazsemâîsi ile birlikte yer almaktadır. Ayrıca bu ciltlerde şarkı fasılları için listeler sunulmuştur. Tanrıkorur’un geleneksel ve neo-klasik eserlerinde Zekaî Dede Efendi’nin, romantik ve çağdaş eserlerinde ise Hafız Sadeddin Kaynak’ın derin etkileri vardır.

Külliyatın altıncı cildi “Saz Eserleri” başlığıyla sunulmuştur. Bu ciltte bestecinin 106 saz eseri bulunmaktadır. Saz eserleri, makam alfabetiği ve formlarına göre sıralanmıştır. Tanrıkorur’un besteleri, eserler için icra edildiğinde anlaşılacak olan klasik ve aynı zamanda yenilikçi özel bir zevk ve kaliteyi yansıtmaktadır. Bu yönüyle eserleri, Türk musikisi saz eserleri repertuvarına yeni renkler kazandıracaktır. Sazendelere ve bestecilere yeni ufuklar açacak olan bu eserler, genç müzisyenlerin azimli çalışmaları ile Türk müziği icrasına da büyük katkı sağlanmış olacaktır.

Külliyatın yedinci cildi “İstiklal Marşı, Çocuk ve Gençler İçin Eserler” başlığını taşımaktadır. Tanrıkorur, çocuk ve gençlerin eğitiminde müzik ve müzik kültürünün önemini birçok makalesinde vurgulamış ve çeşitli formlardaki besteleriyle örnek konserler düzenlemiştir. İstiklal Marşı başta olmak üzere, çocukların ve gençlerin icra edebileceği 63 adet sözlü ve saz eseri, bu ciltte sunulmuştur.

Eserde yer alan nota, fotoğraf ve afişler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Cinuçen Tanrıkorur Koleksiyonu’ndan alınmıştır. Kapsamlı çalışma Dr. Ş. Bârihüda Tanrıkorur ve yayın kurulunda yer alan B. Rehâ Sağbaş, Doç. Dr. A.Başak İlhan Harmancı ve Coşkun Yava tarafından gerçekleştirilmiştir.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından son derece özenli ve kaliteli bir baskıyla okura sunulan 7 ciltten oluşan eser, Ankara-Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Ankara-Kızılay Kitap Satış Bürosu’nda satışa sunuluyor.

Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabilirler.