Erdem Dergisinin 79. Sayısı Yayımlandı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli, akademik ve hakemli yayınlarından Erdem dergisinin 79. sayısı yayımlandı.

İlk sayısı 1985 yılında yayımlanan dergi; bilimden sanata, kültürden edebiyata, sanat tarihinden bilim tarihine, coğrafyadan çeviri çalışmalarına uzanan geniş yelpazedeki yüzlerce makalesiyle bilim dünyasında önemli bir yere sahiptir. Ord. Prof. Dr. Aydın SAYILI’nın kurucusu olduğu ve yılda iki sayı olarak (Haziran ve Aralık) yayımlanan Erdem; sosyal bilimlerin kültür, edebiyat, felsefe, sanat ve sanat tarihi, bilim tarihi gibi çeşitli alanlarında akademik araştırma ve incelemelere, çevirilere, kitap tanıtım yazılarına yer vermektedir. Tr Dizin, Sobiad, Asos, MLA, EBSCOhost tarafından taranan Erdem’in diğer uluslararası dizin ve platformlarda yer alması için ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Erdem’in 79. sayısı, Ahmet Yesevî ve Yunus Emre’yi farklı bakış açılarıyla ele alan iki makale ile başlamaktadır. Bu makalelerin sonrasında Doğu Trakya’da Türk halk müziği, karşılaştırmalı edebiyat, bir tiyatro eserinden yola çıkılarak özne ve iktidar ilişkisini irdelemeye çalışan tahlil çalışması, sanat tarihinden cami ve türbe örneği ile Batılı bir aydın gözüyle İslam tartışmalarını konu alan makaleler Erdem’in 79. sayısında yerini almaktadır. Türk tarihinin en uzun ve önemli devirlerinden olan Osmanlı Dönemi’nde Farsça öğretimi alanında yazılmış dil bilgisi kitapları, bu dönemin matematik anlayışı ve yine bu dönemin Ermeni entelektüellerini konu alan makalelerle birlikte sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında hazırlanmış toplam on makale okuyucuya sunulmaktadır. Başkanlığımızca sanat tarihi ve halk bilimi alanında yayımlanan iki kitabın tanıtım yazıları ile 79. sayı tamamlanmaktadır.

Okuyucularımız, Erdem dergisinin bütün sayılarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirler.