Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu Bildirileri E-kitap Olarak Yayımlandı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Iğdır Üniversitesi iş birliğiyle 16-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Iğdır’da düzenlenen “I. Uluslararası 20. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu”nda sunulan bildiriler e-kitap olarak yayımlandı.

20. yüzyıl dönemecinde Türk-Ermeni ilişkilerinin gidişatını şekillendiren iç ve dış gelişmeler, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde başlatılan isyanlar, Osmanlı yönetiminin siyasal karışıklığı gidermek amacıyla aldığı önlemler ve tehcir kanunun hayata geçirilişi gibi konularda 89 bildiriye yer verilen e-kitapta, bölgede yaşanan gelişmelerin romanlara ve halk edebiyatına yansımalarına dair güncel çalışmalar da bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde basılı olarak da okuyucuya sunulacak olan e-kitaba Türk Tarih Kurumumun ve Iğdır Üniversitesinin genel ağ sayfalarından erişilebiliyor.