symbolic-link24x24

Türk Dil Kurumu Başkanlığı Kütüphanesi

 

symbolic-link24x24Türk Dil Kurumu Başkanlığı Kütüphanesi Sayfası İçin Tıklayınız

 

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, bir uzmanlık kütüphanesidir. Kütüphanede Türk dili ve edebiyatı ile ilgili yayınların yanı sıra, genel Türkoloji ile ilgili yayınlar da yer almaktadır.  Şu anda kütüphanedeki yayınlar Genel Ağ (İnternet) üzerinden taranabilmektedir.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Türk Dil Kurumu gibi bir bilim kurumunun çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuş, Kurumun geçirdiği evrelerle birlikte gelişerek değerlenmiştir.

1929’da kurulan Dil Encümeninin çalışmaları sırasında gerek duyulan kitaplar önceleri Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli kütüphanelerinden, özellikle Talim Terbiye Heyeti Kütüphanesinden, daha sonraları da İstanbul’daki Darülfünun ve Türkiyat Enstitüsü kütüphanelerinden ödünç olarak getirtilmişti. Aynı dönemde Dil Encümeninin çalışmaları için satın aldığı sözlükler ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan eserlerle küçük bir kütüphanenin temeli atılmıştır.

Bu kitaplar, 12 Temmuz 1932’de kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyetine devredilmiş ve 26 Eylül 1932’de toplanan Birinci Kurultaydan sonra Genel Merkez Heyeti bir kütüphane kurulmasına karar vermiştir. Böylece 200-250 kadar kitapla kurulan Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, çalışmalar arttıkça genişletilmiş, çeşitli dillerden eserler, sözlükler, ansiklopediler, genel dil biliminin bütün kollarını kapsayan eserler ve dergiler yabancı ülkelerden getirtilmiştir. Kurumumuzun kurucusu ve koruyucu başkanı Atatürk de Avrupa’da satışa çıkarılan özel koleksiyonların satın alınabilmesi için kendi özel gelirinden yardım sağlamıştır.

Önemli eserler 1945 yılına kadar sadece satın alma yoluyla kütüphaneye girerken, 1945 yılından başlayarak da yabancı kurum ve kütüphanelerle yayın değişimine başlanılmıştır.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi’nde 46.074 adet kitap, 8711 adet süreli yayın bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, hafta içi 9.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet vermekte olup Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günlerinde kapalıdır.

Kurallar

– Okuyucu salonunda diğer kullanıcıları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle veya cep telefonu ile konuşulması; yiyecek ve içecekle kütüphaneye girilmesi ve sigara içilmesi yasaktır.

– 12.30 –13.30 saatleri arasında ve saat 17.30’dan sonra depodan kitap çıkarılmamaktadır.

– Kütüphanemizde Kurum dışına ödünç kitap verme işlemi yapılmamaktadır.

– El yazması eserler, nadir basma eserler, etütler, tezler, gazeteler ve yıpranması söz konusu eserlerden fotokopi alınmasına izin verilmemektedir.

Fotokopi Hizmeti

Fotokopi hizmetleri Kütüphanenin açık olduğu günlerde 9.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında verilmekte, bu süre içerisinde Kütüphanede bulunan yayınlardan ücret karşılığı fotokopi çektirilebilmektedir. Ancak koleksiyonumuzdaki kitap ve dergilerin bir seferde tamamının fotokopisine izin verilmemektedir.