Basın Birimleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Muhammet Hekimoğlu’nun Başkanlığında Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Yüksek Kurum basın sorumlularının katılımıyla, 2017 yılı basın birimleri tarafından yapılan basın ve tanıtım faaliyetleri değerlendirildi. 

Basın, yayın ve tanıtım  çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, rapor olarak sunulduğu toplantıda, kurumsal iletişim, kurumsal haber dili, sosyal dayanışma, kurum kültürü, kurumsal tanıtım gibi konular ele alındı. Ayrıca sosyal medyanın kurumlarımızın faaliyetlerinin tanıtılması bağlamında nasıl kullanılması gerektiği üzerinde duruldu. 2018 yılının yazılı ve görsel basının yanında sosyal medya ile tanıtım yılı olacağına vurgu yapıldı.

Ortak bir dil ve kültürle basın-yayın faaliyetlerini sürdüren beş kurum, kurumların hedefleri doğrultusunda basın ayağının güçlendirilmesi konusunda  neler yapılması gerektiği üzerinde durarak, gerçekleştirilen faaliyetlerin genel bir değerlendirilmesini yaptı.