Prof. Dr. A. Haluk Dursun

Prof. Dr. A. Haluk Dursun, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bölümünde lisans eğitimini tamamlamış; doktorasını Marmara Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalında yapmıştır. “Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi” konusunda Doçentlik unvanı elde eden Dursun, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalında profesörlük unvanı kazanmıştır.

Marmara Üniversitesi’nde Atatürk Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur. Ayasofya Müzesi Başkanlığı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu Üyeliği, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü yapmıştır. 2014’te T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atanmış ve aynı dönemde Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2016 yılı Mart ayında emekli olan Dursun, 26 Nisan 2017’de Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi olmuştur.

Türk Kültür ve Medeniyet Coğrafyası konularında sayısız konferans ve seminer veren Prof. Dr. Haluk Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığı III. Millî Kültür Şurası Kültür Politikaları Komisyonu Başkanlığı (2017) ile Kalkınma Bakanlığı XI. Kalkınma Planı Kültür Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığını (2017-2018) yürütmüştür.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Medeniyet Tarihi, Türk Kültür Tarihi, İstanbul Şehir ve Kültür Tarihi ile Yakın Çağ Avrupa Tarihi konusunda dersler vermiştir. Yayımlanmış yedi kitabı ve bir editörlük çalışması bulunan Prof. Dr. Dursun, Türk tarihi ve medeniyeti konularında pek çok televizyon programı ve belgesele imza atmıştır. 11 Ocak 2018 tarihinde ilgili Bakanımız tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmiştir.