II. Genel Türk Tarihi Çalıştayı Malatya’da Gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu’nun İnönü Üniversitesi ile birlikte düzenlediği II. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, 28 Nisan 2018 tarihinde İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Avrasya Alevilik Bektaşilik Araştırma ve Uygulama Merkezinde gerçekleşti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda düzenlenen “Terminoloji”, “Genel Türk Tarihinin Sınırlandırılması Meselesi” “Türk Tarihinin Çağlara Ayrılması Meselesi” , “Genel Türk Tarihi Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri” başlıklı oturumlarda, genel Türk tarihi alanında karşılaşılan sorunlar ve alanda yürütülen son çalışmalar ele alındı.

Çalıştayın Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Donuk ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Alpargu tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarında, Türk tarihi içerisinde genel Türk tarihi alanının önemine ve toplumdaki tarih bilincinin derinleştirilmesi için yapılması gerekenlere değinildi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, konuşmasında etkinliğin tarih boyunca öne çıkan bir kent olma özelliğine sahip olan Malatya’da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.   “Elbette 81 vilayetimiz var ama 81 vilayetin içerisinde hem tarihen hem de bugünkü varlığıyla ön sıralarda yer alan bir şehir Malatya. Malatya daha sonraki tarihler içerinde gerek beylikler gerek Osmanlı tarihinde var olmuştur. O bakımdan da sıradan bir şehirde bu çalıştayı yapmıyoruz” diyen Prof. Dr. Turan, topluma tarih bilinci kazandırılmasının önemine değindi. “Tarih bilinci hakikaten milletlerin oluşumunda bir araya gelişinde belki birinci derecede. Çok eski çağlardan beri şöyle ya da böyle tarih ve tarih bilinci hep olacaktır” şeklinde konuşan Prof. Dr. Turan,  Türk Tarih Kurumu’nun bu bilincin kazandırılması doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.