Türk Tarih Kurumu Üç Tarz-ı Siyaset’i Braille Alfabesiyle Yayımlıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu engelsiz kütüphane çalışmaları çerçevesinde yeni adımlar atıyor. Türk tarihine dair önemli kaynakları ilk aşamada görme engelliler olmak üzere engelli araştırmacıların istifadesine sunmak amacıyla Kurum yayınlarının Braille alfabesiyle basımına başlandı.

Bu amaçla ilk olarak Türk Tarih Kurumunun eski başkanlarından Prof. Dr. Yusuf Akçura’nın kaleme aldığı Üç Tarz-ı Siyaset isimli eser görme engelli okuyucularla buluşturulacak.  Akçura’nın, dönemin üç önemli siyasi akımı olan Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülüğü ele aldığı ve Kurum tarafından 8. baskısına ulaşmış olan eser, Osmanlı Devleti’nin eski gücüne tekrar kavuşabilmesi için çareler arandığı ve yaşadığı siyasi çıkmazda izlemesi gereken siyasi yöntemlerin sorgulandığı bir dönemde Türk düşünce dünyasının eğildiği temel meselelere dair güçlü yorumu nedeniyle önemini günümüzde de koruyor.  Birçok üniversitede ders kitabı olarak okutulan eser, Braille alfabesiyle basımının ardından başta üniversite kütüphaneleri olmak üzere çeşitli kütüphanelere gönderilerek görme engelli kitapseverlerle buluşturulacak.

Türk Tarih Kurumu tarafından yürütülen engelsiz kütüphane çalışmaları doğrultusunda, Milli Kütüphane ile yapılan iş birliğiyle sesli kitapların oluşturulmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Görme engelli okuyucular, Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilen kitaplara Kurum kütüphanesinden erişilebilecek.