Burs almaya hak kazananlar

Yönetim Kurulunun 16/12/2014 tarihli ve 696/1-2-3-5 sayılı kararı ile lisansüstü ve doktora sonrası araştırma bursu almaya hak kazananların listesi aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.

Burs almaya hak kazananlar

Burs almaya hak kazananlar, 02/01/2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifreleriyle Elektronik Evrak Yükleme sistemine yükleyecek ve yükledikleri bütün belgelerin onaylı suretlerini şahsen veya posta ile burs almaya hak kazandığı Kuruma ulaştıracaklardır. Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılacak ve inceleme sonucunda yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybedeceklerdir.

Sisteme yüklenecek ve Kuruma teslim edilecek belgeler:

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu

a) Adli sicil beyanı,
b) Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans diplomasının onaylı örneği,
c) Yüksek Lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği,
d) Öğrenci işlerinden son bir ay içerisinde aldığı lisansüstü veya bunlara eş değer öğretim programına kayıt tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci belgesinin aslı,
e) ALES sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı,
f) Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
g) Araştırma görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge.

Doktora Sonrası Araştırma Bursu

a) Adli sicil beyanı,
b) Doktora veya eş değerli öğretim diplomasının onaylı örneği,
c) Bitirdiği doktora bölümünün not ortalamasını gösteren not döküm çizelgesinin aslı veya onaylı örneği,
d) Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS) sonuç belgesinin ÖSYM’nin Genel Ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
e) Araştırma yaptığı/yapacağı alanla ilgili projesinin bir örneği,
f) Çalışmakta olanlar için, burs süresi boyunca çalıştıkları kurumdan izinli sayılacaklarına dair belge.

Yukarıda istenilen belgeler, aslı gösterilmek şartıyla burs almaya hak kazanıldığı Kurum tarafından onaylanabilir.

18.12.2014