Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri, Yeni Delhi, 26-27 Mart 2015

Türkler Anadolu’yu yurt edinmeden önce yüzyıllar boyunca Asya’da yaşamış ve bu coğrafyada bulunan diğer milletler ile kültürel etkileşime girmişler, Tarihte sürekli bir devlet geleneğine sahip olarak kadim milletlerinden birisi olmuşlardır. Asya’da Doğu ile Batı âlemini birbirine bağlayan ve yüzyıllarca medeniyet mihveri olan İpek Yolundaki yerleri fethetmişler, burayı ana yurt haline getirmişlerdir. Bulundukları zaman ve mekânın şartlarına göre egemenliklerini pekiştirmişler ve bir kısmı sonrasında daha batıya gelerek Türk-İslam Medeniyetini kurmuşlardır.

Bu sebeplerle günümüzde Türkiye’de yaşayan Türklerin haricinde Asya’da birçok soydaşımızın yaşadığı Türk yerleşimleri ile bağlı veya bağımsız birçok Türk Devleti bulunmaktadır. Tarihte herhangi bir olgu birden bire ortaya çıkmaz. Yaşanan her an geçmişin bir sonucudur ve onu özünde sakladığı gibi geleceğe ait bir takım ipuçları da verir. Değişen Küresel şartlar ve Tarihi arka plan dahilinde kültürel, siyasi, sosyal ve iktisadi bağlarımız bulunan Asya ülkeleri ile hem maddi hem manevi ilişkilerimiz sebebiyle daima dostane bir politikamız olmuştur.

Bu sebeple Asya ülkelerinin hem bugünkü hem de geçmişteki durumunun sağlıklı değerlendirilmesi ve ilişkilerin her yönüyle geliştirilmesi, ayrıca bu bölgelerdeki Türklerle yakın temas sağlanması maksadıyla Hindistan ve Güney Doğu Asya’daki tüm soydaşlarımızın geçmişteki konumlarını ve gelecekteki durumlarını ele alan bir sempozyum tertip edilmesi uygun görülmüştür.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenecek olan sempozyumun amacı Türkiye ile Asya ülkeleri arasında var olan iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkileri daha da geliştirmek, mevcut problemler için çözüm önerileri üreterek bunların ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak, ilişkilerin düzenlenmesi safhasında doğru ve gerçekçi görüşlerle yardımcı olacak bilimsel ve özgün veriler ortaya koymaktır.

Ayrıntılı bilgi için http://sempozyum.ttk.gov.tr/2014-tr-sempozyum19.html