EĞİTİMDE GELECEK ARAYIŞLARI: DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE BECERİ, AHLÂK VE DEĞERLER

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde Bartın’da “Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın