symbolic-link24x24

Burs Almaya Hak Kazananlar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi başkanlıklarınca yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrenciler ile doktorasını tamamlamış araştırmacılara verilecek burs için; başvuran adaylardan, yapılan mülakat sonucunda belirlenen puanlama ölçütleri esas alınarak hazırlanan sıralama doğrultusunda burs almaya hak kazananların listesi aşağıdadır.

Burslulara başarılar diliyoruz. Kayıtlarının yapılabilmesi için, ilgililerin 10 gün içinde belgelerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na şahsen veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. İlgili belgeler zamanında Kuruma ulaşmaz ve gerekli nitelikleri taşımazsa burs işlemlerini tamamlamak mümkün olmayacaktır.

 

 YÜKSEK LİSANS Bursu Kazananlar Listesi

 DOKTORA Bursu Kazananlar Listesi

 DOKTORA SONRASI Bursu Kazananlar Listesi

 

Teslim edilmesi gereken belgeler:
Aşağıdaki belgelerin asıllarının süresi içinde burs talebinde bulunulan bağlı kuruluşa teslim edilmesi gerekmektedir.

1) Yüksek Lisans ve Doktora Bursu:
a) 4 adet vesikalık fotoğraf,
b) Adli sicil kaydı,
c) Lisans, yüksek lisans, doktora veya eşdeğerli öğretim diploması veya kurumca onaylı örneği,
ç) Lisans/yüksek lisans ortalamasını gösteren transkriptlerinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
d) Yüksek lisans, doktora veya bunlara eş değer öğretim öğrencisi olduğunu belirtir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği,
e) ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin genel ağ sayfasından alınmış çıktısı,
f) ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin genel ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi.

2) Doktora Sonrası Araştırma Bursu
a) 4 adet vesikalık fotoğraf,
b) Adli Sicil Kaydı,
c) Doktora veya eş değerli öğretim diploması veya kurumca onaylı örneği,
ç) Bitirdiği doktora bölümünün not ortalamasını gösteren transkriptlerinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
d) ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin genel ağ sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
e) Araştırmacı kamu görevlisi ise, çalışılan kurumdan izinli sayıldığına dair belge,
f) Araştırma yaptığı/yapacağı alanla ilgili projesinin bir örneği.