symbolic-link24x24

Burs Sonuç Duyurusu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bağlı kuruluşları Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrenciler ile doktorasını tamamlamış araştırmacılara verilecek olan bursların başvuruları incelenmiş ve yapılan mülakatlar sonucunda burs almaya hak kazananlar belirlenmiştir.

Burs almaya hak kazananların 24.01.2011 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde belgelerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na şahsen veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. Bu belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılamaması veya belgelerin beyan edilen hususları taşımaması durumunda burs tahsisi geçersiz olacaktır.

Burs Kazananların Kurum ve Alanlarına Göre Listeleri:

symbolic-link24x24 YÜKSEK LİSANS

symbolic-link24x24 DOKTORA

symbolic-link24x24 DOKTORA SONRASI

——————————–

Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 
a) Adli Sicil Kaydı, 
b) Bitirdiği kurumuna ait diploma veya bitirme belgesi veya kurumca onaylı örneği, 
c) Bitirdiği kurumun lisans / yüksek lisans ortalamasını gösteren resmi transkriptlerinin aslı veya kurumca onaylı örneği, 
ç) Yüksek lisans, doktora veya bunlara eş değer öğretim öğrencisi olduğunu belirtir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği, 
d) ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ Sayfasından alınmış çıktısı, 
e) ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ Sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi.

Doktora Sonrası Araştırma Bursu:
a) Adli Sicil Kaydı,
b) Doktora veya eş değerli öğretim diploması veya kurumca onaylı örneği,
c) Bitirdiği doktora bölümünün not ortalamasını gösteren resmi transkriptlerinin aslı veya Kurumca onaylı örneği, 
ç) ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin fotokopisi veya ÖSYM’nin Genel Ağ Sayfasından alınmış çıktısı veya eşdeğer nitelikteki uluslararası sınava ait sonuç belgesi,
d) Burs verildiği takdirde çalıştığı kurumdan izinli sayılacağına dair belge.

Bilgi için:
Tel: 0312 284 62 29 – 284 75 97