Kurumumuzda münhal bulunan Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrolarına naklen personel alınacaktır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bünyesinde münhal bulunan 4 üncü derece 2 adet, 3 üncü derece 1 adet, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı bünyesinde münhal bulunan 3 üncü derece 1 adet ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bünyesinde münhal bulunan 4 üncü derece 1 adet Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarına; 25.08.2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi uyarınca naklen personel alınacaktır.

Söz konusu maddeye göre “İdarelerde uzman kadrolarına atandıktan sonra bu kadroda 657 sayılı Kanuna tabi olarak en az üç yıl süreyle görev yapanlar, kendi isteğiyle idarelerinin muvafakatıyla başka idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen” atanabilmektedirler.

Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan isteklilerin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına atanmak istediklerine dair dilekçelerini son bir yıl içerisinde çekilmiş fotoğraflı özgeçmişleri ile birlikte 28.02.2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Ziyabey Cad. Nu.:19 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri ve aynı belgeleri genelsekreterlik@ayk.gov.tr adresine de dijital ortamda ulaştırmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.