RESTORATÖR BAŞVURU SONUÇLARI VE MESLEKİ UYGULAMA SINAV DUYURUSU

Restoratör unvanlı pozisyona başvuran toplam 217 adayın başvuruları Komisyon tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede aşağıda isimleri belirtilen 58 adayın başvuru ilanındaki şartları haiz olduğu tespit edilerek isimleri karşılarında gösterilen tarih ve saat diliminde mesleki uygulama sınavına ilan metninde belirtilen sınav konularından alınmaları uygun görülmüştür. Bununla birlikte 159 adayın ise başvuru şartlarında belirtilen şartları haiz olmadığı tespit edilmiştir.
İlgililere ilanen duyurulur.