Sürekli İşçi Alımına (Güvenlik-Temizlik) İlişkin Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu

Kurumumuza sürekli işçi alımına (Koruma ve Güvenlik Hizmetleri-Güvenlik Görevlisi/Temizlik Hizmetleri-Temizlik Görevlisi) ilişkin 02-03 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınavın sonuçları açıklanmış olup, asil olarak atanmaya hak kazanan adayların istenen belgeleri 22/11/2021 tarihi mesai bitimine kadar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmekte olup, belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Güvenlik Görevlisi – Adaylardan İstenen Belgeler

1. Dilekçe
2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
3. 4 (dört) Adet Vesikalık Fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’e uygun olacak şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
4. SGK Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesi (e-devletten alınabilir)
5. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumunu Gösteren Belge (e-devletten alınabilir)
6. Diploma/Mezuniyet Belgesi Aslı ve Fotokopisi
7. Sağlık Beyanı
8. Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu/İkametgâh (e-devletten alınabilir) (İlan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Ankara İlinde ikamet ediyor olmak)
9. Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir)
10. Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi ve 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin bulunması)

Temizlik Görevlisi – Adaylardan İstenen Belgeler

1. Dilekçe
2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
3. 4 (dört) Adet Vesikalık Fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’e uygun olacak şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
4. SGK Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Belgesi (e-devletten alınabilir)
5. Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumunu Gösteren Belge (e-devletten alınabilir)
6. Diploma/Mezuniyet Belgesi Aslı ve Fotokopisi
7. Sağlık Beyanı
8. Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu/İkametgâh (e-devletten alınabilir) (İlan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Ankara İlinde ikamet ediyor olmak)
9. Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir)

Sözlü sınav sonuçları