TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Iğdır Üniversitesi, Nahçıvan Devlet Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü iş birliğinde 17-19 Kasım 2016 tarihlerinde Nahçıvan’da “Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi