Türk Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi Uluslararası Sempozyumu

Başbakanlık Atatürk kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğinde 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Bitlis’te “Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi (19. Yüzyıldan Günümüze)” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum çerçevesinde, Türk-Ermeni ilişkilerini tarihi, siyasi, iktisadi ve sosyo-kültürel olarak incelemek, 1915 yılı olaylarını belgelerle ele almak, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi