Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Yüksek Kurum bünyesinde yer alan Kurumlarda istihdam edilmek üzere Tashihçi, Mütercim-Tercüman ve Programcı pozisyonlarına ilişkin Mesleki uygulama ve sözlü sınava katılmaya hak kazanıp anılan sınavlara katılan adayların sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir.

Sonuçlar için tıklayınız.

Atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler aşağıda gösterilmiş olup istenen belgelerin 30 Temmuz 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Kurumumuzun İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına (Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. Nu:19 Balgat – Çankaya / Ankara) bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki müracaatlar işleme alınmayacaktır.

 Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler:

a) Islak imzalı Başvuru Formu(Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.trgenel ağ adresi üzerinden temin edilebilecektir.)

b) 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun ve son altı ay içerisinde çekilmiş)

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezun belgesi. (Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının bizzat elden Kurumumuza getirilmesi halinde, ilgili görevli tarafından belgenin fotokopisi “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanacaktır.)

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Başvuru yapmış olduğu pozisyon için ilanda belirtilen KPSS sonuç belgesi.

e) Çalışmaya engel halinin bulunmadığına ilişkin adayın yazılı beyanı (Islak İmzalı)

f) Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

g) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

ğ) Başvuruda bulunulan pozisyon için adaylardan istenilen diğer belgeler.

h) Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

ı) Mal Bildirim Formu

i) Etik Sözleşmesi

j) Güvenlik Soruşturması Formu