Kırşehir’de Ahilik ve Bâcıyân-ı Rûm Konuşuldu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık’ın katılımıyla 9 Mayıs Çarşamba günü Ahi Evran Üniversitesi’nde “Ahilik ve Bâcıyân-ı Rûm”  başlıklı bir panel düzenlendi.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Üniversite bünyesindeki fakültelerin dekanlarının katılımıyla gerçekleşen etkinliği çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenci takip etti. Prof. Dr. Refik Turan ve Prof. Dr. Güray Kırpık’ın Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda rol oynayan dört temel zümreden ikisi olan Bâcıyân-ı Rûm’a ve Ahilik teşkilatına dair sunumlar gerçekleştirdiği panelin öncesinde, Rektör Karakaya tarafından açış konuşması gerçekleştirildi.  Ahiliğin, belli bir insan modeli oluşturan bir teşkilatlanma olduğunu söyleyen ve “Aslolan Ahiliği yaşamaktır” diyen Rektör Karakaya, geçmişteki Ahilik kültürünü bugün yaşatmak için hiçbir engel olmadığını belirtti. Bunun için sadece irade ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Karakaya, Üniversite olarak gerek Ahilik kültürünün anlatıldığı derslerle, gerekse Ahiliği ele alan bilimsel etkinliklerle ahilik kültürünün yaşatılması doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.  

“Ahilik Topluma Ruh ve Karakter Kazandıran Bir Teşkilattır”

Panelde, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türklerin İslamiyet’i kabulü ile Anadolu’ya yerleşme sürecine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Anadolu’nun Türk yurduna dönüşmesi sürecinin tüm dünyayı etkileyen önemli bir olgu olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, bu sürecin medeniyet tarihi açısından da çarpıcı sonuçları olduğunu kaydetti.  “Selçuklu Devleti sadece bir devlet, siyasi bir yapı ya da güçlü ordu değil topyekûn başarının ve medeniyetin adıdır.” diyen Prof. Dr. Turan, Selçuklu Devleti’nin Anadolu topraklarına yerleşmesinin ardından birçok kurum ve teşkilat oluşturduğuna dikkat çekti.  Bunlar arasından Ahilik teşkilatı, medreseler ve tasavvuf teşkilatının dünya tarihinin gördüğü en önemli üç müessese olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turan,  Ahiliğin topluma ruh ve karakter kazandırdığını dile getirdi.  Ahilik Teşkilatının önemli kollarından birinin de Bâcıyân-ı Rûm Teşkilatı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Refik Turan, Anadolu Türkmen kadınlardan oluşan bu teşkilatın, savaşa giden erkeklerin yerine kadınların tüm sosyal, ekonomik ve askeri hayatı üstlendikleri, çok önemli bir yapı olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Turan, sözlerini bugün Ahilik ve Bâcıyân-ı Rûm teşkilatından çağın şartlarına göre alınacak çok kaynak olduğunu söyleyerek tamamladı.

 “Bir Milletin ve Toplumun Kalbi Kadınlardır”

Panelde, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, günümüze ulaşan belgeler ve eserler üzerinden Bâcıyân-ı Rûm’un teşkilatlanmasına dair bir sunum gerçekleştirdi. “Bir milletin ve toplumun kalbi kadınlardır” diyen Prof. Dr. Kıpık, insanlık tarihi boyunca Anadolu Türkmen kadınlarının tarih sahnesinde yer aldığını belirtti. Aşık Paşazade’nin “Tevârîh-i Âl-i Osman” adlı eserinde belirtilen dört sosyal zümreden birinin de Bâcıyân-ı Rûm olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kırpık,  Bâcıyân-ı Rûm’un Ahiyân-ı Rûm kadar teşkilatlı bir yapı olduğunu kaydetti.