Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonuçları

Yazılı sınavda en az 70 (yetmiş) puan alarak başarılı olanlar arasından, bölümler itibariyle en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Sözlü sınava girecek adayların isim listeleri ile sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden bilahare duyurulacaktır.

İlgililere duyurulur.

UZMAN YARDIMCILIGI YAZILI SINAV SONUÇ LİSTESİ (PDF)